Terms and Conditions

Joga twarzy. Masaż. Relaks.  – Program Afiliacyjny

Regulamin

Rejestrując się jako Partner Afiliacyjny na stronie www.dobroznatury.pl (zwany dalej jako Platforma) zgadzasz się przestrzegać następujących warunków.

Platforma zastrzega sobie prawo do okresowej aktualizacji i zmiany Regulaminu bez uprzedzenia. Wszelkie nowe funkcje, które rozszerzają lub ulepszają bieżący Program.

Naruszenie któregokolwiek z poniższych warunków spowoduje zamknięcie Twojego Konta i niewypłacenie wszelkich zaległych płatności prowizji partnerskich.. Zgadzasz się korzystać z Programu Afiliacyjnego na własną odpowiedzialność.

Warunki współpracy

  • Musisz mieć ukończone 18 lat.
  • Musisz posiadać działalność gospodarczą zarejestrowaną w Polsce.
  • Podczas procesu rejestracji musisz podać swoje prawdziwe dane.
  • Jeden login może używać tylko jedna osoba. Zabronione jest udostępniane danych do logowania osobom trzecim.
  • Odpowiadasz za bezpieczeństwo Twoich danych do logowania. Platforma nie ponosi odpowiedzialności za zagubienie danych do logowania.
  • Jedna osoba może mieć zarejestrowane tylko jedno konto.
  • Nie możesz wykorzystywać Platformy do działań niezgodnych z obowiązującym w Polsce prawem.
  • Program Afiliacyjny dotyczy wyłącznie produktów wirtualnych (zajęcia Relax & Beauty). Nie dotyczy sprzedaży produktów fizycznych, np. akcesoriów do masażu. W przypadku sprzedaży produktów fizycznych, transakcja nie zostanie uznana.

Linki i grafiki na Twoich stronach i w mediach społecznościowych

Po zarejestrowaniu się w Programie Afiliacyjnym zostanie Ci przypisany unikalny Kod Partnerski. Możesz umieszczać linki lub udostępnione przez Platformę grafiki w dowolnym miejscu na swojej stronie www lub w mediach społecznościowych.

Prowizje za polecenia

Aby sprzedaż Produktu kwalifikowała się do otrzymania opłaty za polecenie, klient musi kliknąć w dostarczony od Partnera Specjalny Link na swojej stronie, w wiadomości e-mail lub w innej komunikacji do i podczas tej sesji złożyć zamówienie na produkt.

Płacimy tylko prowizje za linki, które są automatycznie śledzone i raportowane przez nasze systemy. Zastrzegamy sobie prawo do dyskwalifikacji prowizji uzyskanych w wyniku oszukańczych, nielegalnych lub nadmiernie agresywnych i wątpliwych metod sprzedaży lub marketingu.

Płatności rozpoczynają się dopiero, gdy zarobisz więcej niż 100 zł w dochodach afiliacyjnych. Jeśli Twoje konto partnerskie nigdy nie przekroczy progu 100 zł, Twoje prowizje nie zostaną zrealizowane ani wypłacone.

Identyfikacja

Warunki niniejszej umowy są objęte tajemnicą. Poinformowanie o warunkach współpracy z osobami trzecimi może skutkować zakończeniem uczestnictwa w Programie.

Nie możesz kupować usług za pośrednictwem swoich linków afiliacyjnych na własny użytek. Takie zakupy mogą skutkować  wstrzymaniem opłat za polecenie i/lub rozwiązaniem niniejszej Umowy.

Wypłata środków

Kiedy Twoje zarobki w programie partnerskim osiągną kwotę 100 zł (lub więcej), wystaw fakturę na dane:

Magdalena Marek Dobro z Natury
ul. Zachodnia 18
96-515 Paprotnia
NIP: 8751494886

Termin płatności: maksymalnie 10 dni roboczych.

Czas trwania umowy

Okres obowiązywania niniejszej Umowy rozpoczyna się z chwilą zaakceptowania przez nas Twojego zgłoszenia do Programu i kończy się, gdy zostanie rozwiązany przez którąkolwiek ze stron. Zarówno Ty, jak i my możemy rozwiązać niniejszą Umowę w dowolnym momencie, z podaniem lub bez podania przyczyny, przekazując drugiej stronie pisemne wypowiedzenie. Po rozwiązaniu niniejszej Umowy z jakiegokolwiek powodu, natychmiast usuniesz ze swojej witryny wszystkie linki do https://dobroznatury.pl oraz wszystkie  inne materiały dostarczone przez nas lub w naszym imieniu. Platforma zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu w dowolnym momencie. Po zakończeniu programu Platforma zapłaci wszelkie zaległe zarobki narosłe powyżej 300 zł..

Współpraca

Partner i Platforma są niezależnymi wykonawcami i żadne z postanowień niniejszej Umowy nie tworzy przedstawicielstwa handlowego ani stosunku pracy między stronami.

Potwierdzenie

DOŁĄĆŻAJAC DO PROGRAMU, PARTNER POTWIERDZA, ŻE PRZECZYTAŁ NINIEJSZY REGULAMIN I ZGADZA SIĘ NA WSZYSTKIE JEGO WARUNKI.